Gazdasági, könyvelési, adminisztratív feladatok:  

 • tárgyévre vonatkozó költségvetési terv elkészítése, közgyűlés elé terjesztése;
 • tartozó tulajdonosokkal szemben – a törvényi előírásoknak megfelelő – fizetési meghagyás, végrehajtási eljárás, illetve jelzálogjog bejegyeztetés;
 • befizetési csekkek megrendelése, eljuttatása tulajdonosok részére;
 • bérbeadási és reklámszerződési lehetőségek felmérése;
 • kapcsolattartás a hivatalokkal (NAV, Adóügyosztály, stb.);
 • a társasház működéséhez megfelelő számviteli politika rögzítése, aktualizálása, pénzkezelési és iratkezelési szabályzat elkészítése;
 • folyószámla kezelése, a házi pénztári forgalom minimálisra szorítása;
 • gazdasági események könyvelését a kettős könyvvitel előírásai alapján mérlegképes könyvelőink végzik, biztosítva az analitikus nyilvántartásokat, az éves bevallások, mérleg összeállítását;
 • házfelügyelői, gondnoki, takarítói társasházi alkalmazott esetén a jogszabályi előírások betartása; 
 • vállalkozói, megbízási szerződések megkötése Számvizsgáló Bizottsággal egyeztetve;
 • igény szerint biztosítjuk a Számvizsgáló Bizottságnak feladataink ellenőrzését.

Nyilvántartási feladatok:

 • a kizárólagos tulajdonrészek tulajdonosainak és használóinak pontos nyilvántartása, a változások folyamatos vezetése;
 • a közös tulajdonban lévő helyiségek és azok bérlőinek nyilvántartása; 
 • biztosítási ügyek intézése, kárbejelentés, kárigény érvényesítése, a kár helyreállítása, ezek dokumentálása; 
 • az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálása;
 • a szükséges szerződések megkötése.